Jesenická lesní škola

Jesenická lesní škola

O JeLŠ

Jesenická lesní škola je společenstvím skautek a skautů, kteří pořádají vzdělávací akce: zdravotnické kurzy, čekatelské lesní kurzy, vůdcovské lesní kurzy a lesní školy. Založena byla v roce 1946; v letech 1946–1948 a 1968–1969 byly pod její hlavičkou uspořádány 4 lesní školy; od roku 1991 pak 9 lesních škol, 8 vůdcovských lesních kurzů, 5 čekatelských lesních kurzů, 4 lesní kurzy a 6 zdravotnických kurzů. Jesenickou lesní školou se tedy nerozumí pouze lesní škola jako kvalifikační stupeň vzdělávání, ale celý systém skautského vzdělávání a především společný pohled na skauting.

Kruh Jesenické lesní školy se usnesl uspořádat v roce 2016 vůdcovský lesní kurz, táborová část proběhne 12. – 21. srpna 2016. Bližší informace zde.

Na začátku roku 2016 proběhne tradičně kvalitně obsazený Zdravotnický kurz JeLŠ 2016. Bližší informace zde.

Od poslední obnovy Junáka prošlo naší táborovou branou přes 400 skautek a skautů z celé ČR. Jesenická lesní škola navazuje na dávnou tradici skautských lesních škol zformovaných okruhem skautů okolo Velena Fanderlika v polovině 20. let 20. století. Mezi jeho přímými žáky byli zakladatelé Jesenické lesní školy po skončení druhé světové války – Šrám, Dan, Západní vítr a další. Kontinuita myšlenek, rituálů a forem Jesenické lesní školy je nepřerušená – díky tomu, že dnešní instruktoři mají k těm předchozím vztah žák-učitel. Dnešní instruktorský sbor JeLŠ je mnohogenerační – v praxi ukazuje, že soužití generací ve skautingu je nejen možné, ale především žádoucí a přínosné.

O co nám jde?

Web vytvořil 2008 | Administrace