Jesenická lesní škola

Jesenická lesní škola

O JeLŠ

Jesenická lesní škola je společenstvím skautek a skautů, kteří pořádají vzdělávací akce: zdravotnické kurzy, čekatelské lesní kurzy, vůdcovské lesní kurzy a lesní školy. Založena byla v roce 1946; v letech 1946–1948 a 1968–1969 byly pod její hlavičkou uspořádány 4 lesní školy; od roku 1991 pak 9 lesních škol, 8 vůdcovských lesních kurzů, 7 čekatelských lesních kurzů, 4 lesní kurzy a 7 zdravotnických kurzů. Jesenickou lesní školou se tedy nerozumí pouze lesní škola jako kvalifikační stupeň vzdělávání, ale celý systém skautského vzdělávání a především společný pohled na skauting.

Kruh Jesenické lesní školy se usnesl uspořádat v roce 2019 lesní školu, bližší informace a přihlašování zde. Předběžně počítáme s tím, že v roce 2020 budeme pořádat vůdcovský lesní kurz.

Od poslední obnovy Junáka prošlo naší táborovou branou přes 500 skautek a skautů z celé ČR. Jesenická lesní škola navazuje na dávnou tradici skautských lesních škol zformovaných okruhem skautů okolo Velena Fanderlika v polovině 20. let 20. století. Mezi jeho přímými žáky byli zakladatelé Jesenické lesní školy po skončení druhé světové války – Šrám, Dan, Západní vítr a další. Kontinuita myšlenek, rituálů a forem Jesenické lesní školy je nepřerušená – díky tomu, že dnešní instruktoři mají k těm předchozím vztah žák-učitel. Dnešní instruktorský sbor JeLŠ je mnohogenerační – v praxi ukazuje, že soužití generací ve skautingu je nejen možné, ale především žádoucí a přínosné.

O co nám jde?

Web vytvořil 2008 | Administrace