Informace o JeVLK 2020

Jesenický vůdcovský lesní kurz 2020

Jedinečný koedukovaný VLK nabízející krásný skauting, propojující duchovní i praktickou stránku skautingu; pomocí nabitého programu, prastarých skautských rituálů a osobních příkladů formuje osobnosti vůdkyň a vůdců.

O co nám jde?

– Formovat skautské vůdkyně a skautské vůdce, jejich zástupce a nástupce, kteří budou oddáni myšlence skautingu, a dobře je připravit na vedení oddílu.
– Pomocí tradičních prostředků skautských lesních škol (lesní škola a kurz jako vzorový tábor, nabitý a náročný program, prastaré skautské rituály apod.) poukázat na tvořivou sílu skautských tradic.
– Propojovat moderní a tradiční přístup ke skautingu s důrazem na jeho duchovní rozměr.
– Promýšlet úlohu skautingu v dnešní době.

Vstupní podmínky:

a) dovršení 18 let nejpozději ke dni zahájení táborové části JeVLK,
b) absolvence ČZ,
c) absolvence zdravotnického kurzu nejpozději v den začátku závěrečného víkendu,
d) souhlas vůdce střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován,
e) 1 rok aktivní činnosti ve vedení oddílu či střediska po složení čekatelské zkoušky,
f) znalosti v rozsahu skautské stezky.

Termíny akce:

zahajovací víkend: 5. – 7. června 2020 (Sobotín, okr. Šumperk)
táborová část: 14. – 23. srpna 2020 (Olšanské hory, okr. Šumperk)
zkouškový víkend: 2. – 4. října 2020 (Branná, okr. Šumperk)

Termín spuštění přihlašování: 1. prosince 2019 od 12:00 

(pro bezproblémové přihlášení na kurz prosím otevírejte formulář SkautISu z PC)