Ing. Miroslav Staněk – Minem

  • Email:  mir-minem@seznam.cz
  • Narozen:  1984
  • Povolání:  IT manažer v sušenkářském průmyslu
  • Skautská činnost:  skaut na volné noze
  • Skautská specializace:  metodika, tělovýchova
  • Zájmy:  lezení, výpravy, střelba