O co nám jde?


Od poslední obnovy Junáka prošlo naší táborovou branou přes 500 skautek a skautů z celé ČR. Jesenická lesní škola navazuje na dávnou tradici skautských lesních škol zformovaných okruhem skautů okolo Velena Fanderlika v polovině 20. let 20. století. Mezi jeho přímými žáky byli zakladatelé Jesenické lesní školy po skončení druhé světové války – Šrám, Dan, Západní vítr a další. Kontinuita myšlenek, rituálů a forem Jesenické lesní školy je nepřerušená – díky tomu, že dnešní instruktoři mají k těm předchozím vztah žák-učitel. Dnešní instruktorský sbor JeLŠ je mnohogenerační – v praxi ukazuje, že soužití generací ve skautingu je nejen možné, ale především žádoucí a přínosné.

O co nám jde?

  • Formovat skautské vůdkyně a skautské vůdce, jejich zástupce a nástupce, kteří budou oddáni myšlence skautingu, a dobře je připravit na praktické vedení oddílu.
  • Pomocí tradičních prostředků skautských lesních škol (lesní škola a kurz jako vzorový tábor, nabitý a náročný program, prastaré skautské rituály apod.) poukázat na tvořivou sílu skautských tradic.
  • Propojovat moderní a tradiční přístup ke skautingu s důrazem na jeho duchovní rozměr.
  • V duchu Jinošovského dekretu plnit poslání lesních škol: být strážcem čistoty skautského hnutí.
  • Promýšlet úlohu skautingu v dnešní době.