SKAUTSKÝ ZDRAVOTNICKÝ KURZ

Kurz bude v průběhu čtyř dnů a to: 29.2., 14.-15.3. a 28.3.2020  vždy od 8.00 do 16.00 hodin v kongresovém sále nemocnice Šumperk, budova C (centrální příjem) 2. patro. 14.3. proběhne praktický nácvik první pomoci do pozdních nočních hodin. Pro zájemce bude nocleh zajištěn ve Skautském domě, nám. Jana Zajíce 11 v Šumperku.

Kurzu se mohou účastnit skautky a skauti starší 16-ti let.

Vezmi si s sebou: skautský kroj, přezůvky, poznámkový blok, cvičný obvaz, činovnický kvalifikační průkaz, 14.3. spacák, karimatku. Účastníci obdrží studijní materiál a po všechny dny bude zajištěn oběd. Účastnický poplatek činí 500 Kč, platí se první termín kurzu.

Přednášet budou zkušení odborníci dle osnov pro zdravotnické kurzy.

Základy stavby a funkce lidského těla.                  F. Osladil    /záchranář/
Péče o nemocné.                                                            J. Viktorinová    /zdravotní sestra/
První pomoc teorie.                                                     P.Minář DiS.   /záchranář/
První pomoc teorie.                                                     MUDr. J. Černá    /lékařka kožního odd./
První pomoc teorie.                                                    MUDr. F. Novák    /primář interního odd./
Hygiena a epidemiologie.                                            MUDr. V. Panáčková    /lékařka hygienické stanice/
Dokumentace, práva a povinnosti zdravotníků.     MUDr. M. Bílková    /lékařka ARO/
Praktický nácvik první pomoci.                               Bc. R. Mazačová    /záchranářka/             R. Krupička /vodní záchranář/

K dispozici budou videofilmy s přednášeným tématem, resuscitační figurína, namaskované reálné zranění.
Není možná žádná absence. Za JeLŠ Ti mohu přislíbit, že se pokusíme o kvalitní průběh, aby energie a vzácný volný čas nás všech nevyšel naprázdno. Kurz bude zakončen praktickou zkouškou ošetřením alespoň tři simulovaných poranění či onemocnění, závěrečným testem a po jejich úspěšném absolvování obdržíš akreditované osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí.

Zájemci o zdravotnický kurz s uvedením jména a příjmení, bydliště, rokem narození se přihlašujte na email: fosladil@seznam.cz
Případné dotazy zodpoví František Osladil tel.: 604 755 769        

Během kurzu proběhne i zdravotnické doškolení. Zájemci o doškolení se nemusí přihlašovat. Není zajištěna strava a doškolení je zdarma.