Symboly JeLŠ

Pokřik JeLŠ (z roku 1991)

V Pravdě, Lásce žít, čistá srdce mít.
Jesenická lesní škola
k povinnostem třem nás volá.
Vpřed a výš chcem jít.

Pokřik JeVLK (z roku 2001)

Chcem-li vůdci státi se,
musíme dost snažit se.
Nastartovat cestu můžem
Jesenickým lesním kurzem.

Znělka JeLŠ (z roku 1946)

[:Jesenická lesní škola
do práce nás všechny volá!:]

Heslo JeLŠ (z roku 2001)

Svědomí – Pokora – Tolerance

Další symboly JeLŠ

Sekera lesní školy

Právo lesní školy