O JeLŠ

Jesenická lesní škola je společenstvím skautek a skautů, kteří pořádají tyto vzdělávací akce: zdravotnické kurzy, čekatelské lesní kurzy, vůdcovské lesní kurzy a lesní školy.

Založena byla v roce 1946; v letech 1946-1948 a 1968-1969 byly pod její hlavičkou uspořádány 4 lesní školy; od roku 1991 pak 9 lesních škol, 8 vůdcovských lesních kurzů, 7 čekatelských lesních kurzů, 4 lesní kurzy a 7 zdravotnických kurzů. Jesenickou lesní školou se tedy nerozumí pouze lesní škola jako kvalifikační stupeň vzdělávání, ale celý systém skautského vzdělávání a především společný pohled na skauting.

Kruh Jesenické lesní školy se usnesl uspořádat v roce 2020 vůdcovský lesní kurz – JeVLK.

Jedinečný koedukovaný VLK nabízející krásný skauting, propojující duchovní i praktickou stránku skautingu; pomocí nabitého programu, prastarých skautských rituálů a osobních příkladů formuje osobnosti vůdkyň a vůdců. Více o kurzu zde.