Mgr. Lada Matyášová, DiS. – Laduš

  • Blog:  https://matyasol.wixsite.com/blog
  • Email:  matyasol@centrum.cz
  • Povolání:  administrativní pracovnice Charity Šumperk
  • Skautská činnost:  3. dívčí oddíl Strážkyně přátelství Šumperk, Okresní rada Junáka Šumperk – zahraniční zpravodajka
  • Zájmy:  čtení knih, psaní (nejen blogu), cestování, jízda na kole, tanec a jóga, …