Oldřich Tanert – Olda

  • Email:  tanert@ruda.cz
  • Narozen:  1957
  • Povolání:  tajemník městského úřadu
  • Skautská činnost:  rádce Kruhu JeLŠ
  • Skautská specializace:  myšlenkové základy skautingu