MUDr. Libor Kvapil – Sir

  • Email:  liqap@seznam.cz
  • Narozen:  1936
  • Povolání:  lékař
  • Skautská činnost:  instruktor JeLŠ, Svojsíkův oddíl
  • Skautská specializace:  myšlenkové základy skautingu, osobnost skautského vůdce, zdravověda