Jesenický VLK 2020

Kruh Jesenické lesní školy se usnesl uspořádat v roce 2020 vůdcovský lesní kurz – JeVLK.

Jedinečný koedukovaný VLK nabízející krásný skauting, propojující duchovní i praktickou stránku skautingu; pomocí nabitého programu, prastarých skautských rituálů a osobních příkladů formuje osobnosti vůdkyň a vůdců. Více o kurzu zde.